Онлайн Гражданска отговорност - Защо да изберете този начин?

 

Защото е бързо, лесно и удобно!!!


 

Защото можете да сключите застраховка Гражданска отговорност навсякъде: от дома, от офиса, дори през мобилния Ви телефон, ПРИ ТОВА НА НАЙ-НИСКИ ЦЕНИ!!!

 

Защото ще получите точни цени за застраховката в реално време, чрез нашият онлайн калкулатор!!!

 

Защото ще получите Вашата полица по застраховка „Гражданска отговорност” с БЕЗПЛАТНО по куриер, до всяка точка на страната и до 2 дни!!!

Основна информация за застраховка „Гражданска отговорност”

Различни фактори за определяне цената на застраховка Гражданска отговорност.

 Приблизително 163 лева е минималната цена за задължителната застраховка Гражданска отговорност. От тази оферта обаче могат да се възползват само собствениците на автомобил с максимум 1000 куб. см двигател, навършени 40 години, като през 20 от тях имат стаж зад волана и живеят в малък град. За сравнение в предходната година 163 лева е била най-ниската цена за застраховка Гражданска отговорност в София на автомобил до 1800 куб. см. Сумата в момента се увеличила на 189 лева. Все повече критерии прибавят застрахователите към начина за определяна на цената на Гражданска отговорност. Тя вече не зависи само от големината на двигателя, а и от възрастта на шофьора, както и стажът му зад волана и дали е причинил ПТП през последните  години. Градът, в който се движи автомобилът също е важен фактор, като колите, които се движат в столицата или други големи градове се водят за по-рисковани заради големия трафик. Застраховката Гражданска отговорност е доста по-евтина за опитните водачи, и доста по-скъпа за новобранците. Разликата в цените е до 5 пъти. Допълнително се заплаща за сертификат „Зелена карта” за пътуване извън ЕС-10 лева.

Застраховка “Гражданска отговорност” е задължителна и се сключва за срок от 1 месец до 1 година. Застрахователната премия на застраховката може да се заплаща, както еднократно, така и разсрочено на 2, 3 или 4 равни вноски. Определянето на начина на заплащане на застрахователната премия на застраховка “Гражданска отговорност” се извършва чрез застрахователния договор. Съответно при еднократно платена застрахователна премия се получава един стикер за период от 1 година. При разсрочено плащане броят на стикерите е равен на броя на вноските. Промени в Кодекса по застраховането предвиждат разсроченото плащане и стикерите да отпаднат, но законопроекта към момента не е приет от Народното събрание.

При промяна на собствеността на застрахованото МПС, действащата полица се прекратява и се сключва нова застраховка “Гражданска отговорност” на новият собственик. Негово е и задължението на уведоми застрахователят за промяната. В противен случай, при проверка от органите на Пътна полиция – КАТ и липса на валидна застраховка „Гражданска отговорност”, законът предвижда глоба от 400 лева до 600 лева. Съответно,в повечето случаи цената на гражданската отговорност е по-ниска от глобата.

Застраховката покрива отговорността на застрахования за причинените от него на трети лица вреди, в зависимост от законодателството на страната, където е регистрирано застрахователното събитие. Именно затова тази застраховка е задължителна за всички участници в движението на пътя. Тя гарантира покриването на имуществени и неимуществени вреди на пострадалите при ПТП. От друга страна предпазва водачите на МПС, виновно причинили ПТП, че щетите причинени от тях ще бъдат обезпечени от застрахователното дружество, където е сключена полицата „Гражданска отговорност”.


 

Засилени полицейски проверки за сключена застраховка „Гражданска отговорност”

От началото на годината от Отдел "Пътна Полиция" при СДВР правят масирани проверки на територията на цялата страна за задължителната застраховка „Гражданска отговорност”. Проверката е традиционна за този период от годината, предвид броя на изтичащите сключени полици. Главната цел е повишаване критериите за сигурност по пътищата. Новото през 2012 година е електронния регистър на сключените застраховки „Гражданска отговорност”, който дава възможност на контролиращите органи веднага да направят справка за валидност на полицата в интернет.

От началото на месец януари за нарушители следят и няколко мобилни камери. Устройствата заснемат регистрационния номер на превозното средство преминал в обсега на камерата и чрез директна връзка с електронната система засичат кой автомобил е без застраховка. Вероятно полицейските коли снабдени с мобилни камери ще се увеличават всеки месец. Процентът на моторните превозни средства без задължителната за страните от ЕС застраховка е твърде висок. Според данни на КАТ около 22% от автомобилите в страната са без сключен договор за „Гражданска отговорност”.

Всеки собственик на моторно превозно средство, регистрирано на територията на Република България, и което не е спряно от движение, е длъжен да сключи „Гражданска отговорност”.


 

Факт са първите три стационарни камери следящи за Гражданска и преглед.

Вече са монтирани първите три стационарни камери, които засичат дали шофьорите преминали през обсега им имат сключена задължителната застраховка „ Гражданска отговорност” и технически преглед. Местоположението им е на изхода на град София към магистрала „Тракия”. Очаква се най-късно до средата на месец март 2012 година да стане ясно дали има ефект от тях и колко нарушители са  засечени.

От Отдел "Пътна Полиция" при СДВР споделят, че според техните очаквания стойността на камерите ще се изплати напълно за 2 седмици.В бъдеще се предвижда изцяло премахване на караулката на изхода на София в посока магистрала „ Тракия”, като според служителите на реда така ще се елиминира напълно субективния фактор и възможността за корупция.В момента се тества връзката на камерите с базата данни, която сравнява дали заснет регистрационен номер на МПС има сключена полица по застраховка „ Гражданска отговорност”. Първото и най-важно нещо, на което се надяват от КАТ е хората да спазват закона, защото тогава никой няма да ги притеснява.

Гражданска отговорност – практики по света

03.jpg

Целта на застраховката „Гражданска отговорност” е да покрива щетите причинени от водачи на МПС, независимо в коя точка на света се намира. Именно затова, всяко общество трябва да разполага с инструмент за покриване на щети, причинени от водачи на МПС на трети лица.

България

В България броят на водачите, които нямат сключена задължителната застраховка „Гражданска отговорност” е около 15%. По този показател, на пръв поглед висок, се нареждаме до водачите от САЩ, където към 2008 процентът е 13%, но в следствие на глобалната финансова криза, той достигна дори 16%. Това разбира се, се дължи донякъде на високата цена на „Гражданска отговорност” отвъд окена. В САЩ всеки щат има отделно законодателство, което води и до прилагането на различни практики за решаване на въпросът с този вид застраховка. Не във всеки щат тя е задължителна. Глобите и санкциите също варират, като в някои щати се стига и до лишаване от свобода. Интересни решения са задължителното издаване на полица „Гражданска отговорност” преди издаването на свидетелство за управление на МПС, както и отразяването върху номерата на автомобилите крайната дата на валидност на застраховката. По този начин пътните полицаи биха упражнили по-лесен контрол.


Канада

В някои щати в Канада разполагат с обществени дружества, от където се издава сертификат за наличие на застраховка. В други – разчитат на класическия вариант с частни застрахователни дружества. Съществуват също така и други специфики на местно ниво, като например определяне на минималното покритие на застраховката.

В условията на полиците има и известни различия. В повечето провинции не се покриват щетите по колата на водача, освен в провинцията Саскатчуан. Задължителна е за всички и застраховката  „Живот и загуба на трудоспособност”.


Австралия

На другият край на земното кълбо, в Австралия също са се спрели на интересно решение – цената на „Гражданската отговорност” е включена в таксата за регистрация на тази задължителна застраховка.

Цената на „Гражданска отговорност” в Австралия се определя от правителството. В нея се включват щети по здравето и живота на трети лица. За щетите на водача се сключват отделни полици. В Нов Южен Уелс, водачите могат да избират между седем застрахователя.


Германия

В Германия още през 1939 е била въведена задължителната застраховка „Гражданска отговорност”. Тази практика е запазена и до наши дни, като до известна степен наподобява българската. В най-развитата икономика на ЕС, цената на застраховка „Гражданска отговорност” се определя от вида на МПС, мястото на регистрация, както и от броят на виновно причинени произшествия от водача.

При сключване на „Гражданска отговорност” в Германия важно условие е застрахователната сума. Включени са три нива на застраховка – за имуществени вреди, телесни вреди и пропуснати ползи.


Англия

В Англия също „Гражданската отговорност” е задължителна, като това е регламентирано в далечната 1930 г. Вариантите за водачите на МПС са два – или сключват полица или внасят 500 000 лири във Върховния съд за покритие на евентуални щети. Прави впечатление, че това е страната с най-малък процент сключени полици с минимално покритие.

Застраховката Гражданска отговорност в Англия е задължителна за обществените пътища, но не и за частните. Застраховката не е задължителна и за някои превозни средства на общински и местни власти, като полиция,  линейки,  пожарни и други. Жертвите при неизвестен извършител се обезщетяват от Бюрото по автозастраховки.


Южна Африка

В далечната Южна Африка пък полици не се купуват от застрахователните компании. Там съществува специален фонд, в който се прехвърля определен процент от средствата изразходени за закупуването на горива. Този фонд гарантира обезпечението на лица пострадали при ПТП.